Friday, October 22, 2010

AKTIVITTI PEMUPUKAN PERPADUAN!

PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA


Pelatih-pelatih lepasan SPM ini akan menjalani latihan  selama 3 bulan merangkumi modul fizikal dan kenegaraan.Betapa besarnya harapan NEGARA terhadap remaja masa kini dan hasrat untuk melahirkan REMAJA berdisiplin serta memupuk perpaduan demi masa depan NEGARA.Program yang bermula dari tahun 2004 ini amat berkesan terhadap  remaja,ini boleh dilihat dari aspek peningkatan pelatih yang sudah menjalani latihan mahu pun yang sedang menjalani latihan.Respon dari ibubapa serta para pelatih amat bersetuju dengan program ini menunjukkan betapa berkesan dan perlunya program ini diteruskan demi memupuk remaja berdisiplin.Saya salah seorang jurulatih PLKN juga ada membuat sedikit kajian tentang respon ibubapa yang datang melawat anak mereka yang sedang menjalani latihan,dan 95% peratus keputusan dari hasil soal selidik respon ibubapa amat bersetuju dengan adanya program latihan khidmat negara ini  dan harus diteruskan demi mencapai wawasan negara.

UNSUR PERPADUAN DALAM SUBJEK SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan civic dan kewarganegaraan telah diperkenalkan sebagai suatu mata pelajaran pada tahun 2005. Secara nyata ia memberi tumpuan utama pada isu perpaduan, patriotisme, dan pemahaman keberbagaian budaya masyarakat Malaysia. Cara mewujudkan perpaduan adalah antara objektif-objektif utama yang ditekankan. Objektif-objektif itu adalah pemahaman berbagai agama, tradisi, dan budaya masyarakat Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.
Pada setiap tingkat, kurikulum dibagi dalam bertema. Di tingkat sekolah rendah, tema-tema yang dipakai adalah:
 1. Sayangi Diri.
 2. Sayangi Keluarga.
 3. Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat.
 4. Kenali Budaya Malaysia.
 5. Malaysiaku Negaraku.
 6. Sedia Hadapi Cabaran.

Secara menyeluruh setiap tema memang mempunyai kaitan dengan yang lain. Namun begitu, tema berkaitan hubungan etnik yang paling nyata ialah Kenali Budaya Malaysia dan Malaysiaku Negaraku. Dalam tema “Kenali Budaya Malaysia”, penekanannya adalah kepada mengenali dan mengapresiasi kekayaan budaya Malaysia dan tanggung jawab mengekalkan keberbagaian kebudayaan warisan budaya itu. Sedangkan dalam tema “Malaysiaku Negaraku”, aspek-aspek yang diketengahkan berkaitan dengan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan tanggung jawab mengekalkan kemerdekaan.
Berbeda dengan sekolah menengah, tema yang dipakai adalah:
 1. Pencapaian Kendiri.
 2. Hubungan Kekeluargaan.
 3. Hidup Bermasyarakat.
 4. Warisan Keberbagaian Budaya Malaysia.
 5. Malaysia Negara Berdaulat.
 6. Cabaran Masa Depan.

Dari keseluruhannya, analisis terhadap kandungan kurikulum setiap peringkat menyimpulkan bahwa setiap aspek perpaduan sangat di utamakan. Kurikulum juga tidak menunjukkan unsur bias atau memihak kepada setiap etnik. Budaya setiap etnik perlu diterima sebagai budaya Malaysia. Oleh karena itu, dirumuskan bahwa kurikulum pendidikan civic dan kewarganegaraan membayangkan konsep bangsa Malaysia yang diharapkan wujud pada masa depan yang akan datang. Dalam konsep ini tidak ada budaya etnik yang akan dipinggirkan malahan semuanya perlu ditonjolkan. Melalui pendidikan civic dan kewarganegaraan kemungkinan suatu hari nanti rakyat Malaysia akan lebih liberal atau bersifat terbuka, termasuk dalam hal-hal berkaitan dengan agama.

SEKOLAH WAWASAN

Seorang tokoh pendidikan, Prof Datuk Dr Kamaruddin berpendapat sistem pendidikan menggunakan satu bahasa pengantar paling berkesan bagi mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Matlamat ini boleh dicapai dengan berkesan dan lebih cepat jika pendidikan di negara ini menggunakan satu sistem berbanding pelbagai aliran ketika ini.

Isu pengasingan pelajar mengikut kaum telah dibangkitkan oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) dan sekiranya ia benar-benar berlaku, ini boleh memberi kesan negatif yang boleh menghalang matlamat perpaduan dan integrasi nasional.

Sekolah pelbagai aliran di peringkat sekolah rendah pada ketika ini wujud hasil toleransi pelbagai kaum sewaktu hendak mencapai kemerdekaan. Wujudnya satu sistem pendidikan yang menggunakan satu bahasa pengantar , secara tidak langsung akan mewujudkan satu sistem nilai dan budaya sosial.

Konsep perpaduan dalam konteks negara ini perlu difahami sebagai satu prinsip Rukun Negara yang mana mestilah berupaya menangkis semua gejala yang boleh memecahbelahkan rakyat seperti semangat perkauman yang tebal dan perasaan kedaerahan yang melampau.

Melalui sekolah satu aliran, (SEKOLAH WAWASAN) murid kaum lain masih berhak mempelajari bahasa ibunda masing-masing di samping membolehkan mereka memupuk dan mencapai matlamat perpaduan dan integrasi nasional menerusi pendidikan. PROGRAM RAKAN MUDA 

Program in telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia pada 29 Oktober 1994 dengan misi terasnya untuk melahirkan potensi tertinggi generasi muda supaya berupaya mendukung matlamat pembangunan negara.
Cabaran pencapaian misi ini ialah membentuk generasi muda yang lengkap dengan gugusan nilai-nilai murni, berfikiran positif, menguasai ilmu dan kemahiran bagi menempuh kemajuan peradaban yang akan datang. Progam Rakan Muda yang dizahirkan melalui "Sembilan Gaya Hidup" mengadunkan elemen-elemen Pembangunan Minda, Pembangunan Kemahiran, Pembangunan Rohani, Pembangunan Kemasyarakatan dan Kecergasan Fizikal.

No comments:

Post a Comment